aktualizované dňa - 01.01.2024

Závlahy svojpomocne

Ako zostrojiť závlahu svojpomocne? V článku sme pre Vás opísali postup, ako zostrojiť zavlažovanie bez predchádzajúcich skúseností...

1. Projekt závlahy

Projekt závlahy Návrh a výdatnosť vodného zdroja je alfa a omega každej závlahy. Projekty závlahových systémov odporúčam dať si vypracovať vždy iba odborným firmám. Bez predchádzajúcich skúseností a vedomostí nie je možné navrhnúť správne fungujúce zavlažovanie! Za pár eur, ktoré zaplatíte za projekt závlahy (cca 30 €) si ušetríte značnú námahu s nákresom, ale predovšetkým sa vyhnete komplikáciám a problémom, ktoré by nastali pri nesprávnom nadimenzovaní čerpacej techniky.

Info

V prípade záujmu o kúpu návrhu s rozpisom materiálu na zostrojenie zavlažovania svojpomocne využite formulár závlahy Hunter svojpomocne.

Majú postrekovače závlahy rovnakú spotrebu vody?

Každý postrekovač má inú spotrebu vody, studňa má inú výdatnosť, tak ako každé čerpadlo iný výkon a výtlak. V jednoduchosti povedané, súčet prietoku všetkých postrekovačov na jednej sekcii nesmie presiahnuť maximálny výkon čerpadla. Treba počítať aj s rezervou na stratu v potrubí. Majú postrekovače závlahy rovnakú spotrebu vody

Aké informácie bude od Vás firma požadovať?

Odborná firma bude od Vás potrebovať pár technických informácií, ako je napr. výdatnosť vodného zdroja. Označuje sa skratkou l/s, teda liter/sekunda. Túto informáciu by Vám mala poskytnúť firma, ktorá Vám realizovala studňu. Ďalšie dôležité informácie sú: priemer studne, hĺbka studne, výška vodnej hladiny (od povrchu zeme po hladinu vody) a vodný stĺpec (od dna studne po výšku vodnej hladiny). Pokiaľ narazíte na firmu, ktorá od Vás tieto informácie nežiada, ide určite o amatérov, v horšom prípade o podvodníkov. Od výdatnosti vodného zdroja a technických informácií okolo vodného zdroja sa teda odvíja celá správne fungujúca závlaha.

Info

Samozrejme, že závlahu je možné navrhnúť a prispôsobiť aj na Vaše čerpadlo a tiež na mestskú vodu. Tu však treba brať na vedomie, že nakoľko je štandardný tlak vodovodu veľmi nízky, bude potreba oveľa viac postrekovačov a ostatného materiálu, čo Vám závlahu značne predraží.

2. Nákup komponentov zavlažovania

Podrobný zoznam materiálu aj s cenovou ponukou by ste mali dostať od firmy, ktorá Vám vypracovala projekt závlahy. Podľa zoznamu si teda zaobstaráme potrebný materiál na svojpomocnú realizáciu závlahy.

Materiál by mal obsahovať: správne nadimenzované čerpadlo, tlakový spínač (v prípade, že ho čerpadlo neobsahuje), diskový filter, postrekovače (telesá), trysky, elektromagnetické ventily, guľový ventil, rúry s patričným priemerom (zväčša 32mm a 16mm + kvapkovú rúru na záhony), navrtávacie pásy, šachtu, hydrant (ak bol o hydrant záujem), ovládaciu jednotku, dažďový senzor, elektrický kábel a spojovací materiál ako sú kolienka, téčka, ukončováky, teflónové pásky atď.

Hunter Industries Hunter Industries - The Irrigation Innovators
Info

V prípade náročnejších systémov závlahy Hunter ako je dopúšťanie zbernej nádoby z externého zdroja aj DTH ovládaciu jednotku (alebo mechanický plavák), sondy, elektromagnetický a guľový ventil.

3. Svojpomocná realizácia závlahy

Svojpomocná realizácia závlahy Máme teda materiál aj projekt závlahy. Ako prvé je potrebné naznačiť si na pozemku umiestnenie postrekovačov a označiť si ich farebne pre príslušnú sekciu, na ktorú majú byť jednotlivé postrekovače napojené. Ideálne je, keď už na projekte máte jednotlivé sekcie znázornené farebne, nakoľko sa v ňom lepšie orientuje aj začiatočníkovi. Každá závlaha je navrhnutá na sekcie. Nikdy nezavlažujú všetky postrekovače a teda sekcie súčasne. Keď máme naznačené všetky postrekovače, naznačíme si výkopy, kadiaľ bude vedené hlavné potrubie a rúry k jednotlivým sekciám.

V prípade, že máte v jednom výkope viac rúr, je ideálne si každú rúru označiť povedzme každých 5m farebne odlíšenou izolačnou páskou pre konkrétnu sekciu. Hodí sa nám to vtedy, keď budeme musieť do rúry navŕtať diery a osádzať navrtávacie pásy pre pripojenie postrekovačov. Výkopy by mali byť hlboké najmenej 20 cm. Ideálne je 25 až 35 cm.
Info

Spádovanie potrubia pri realizácii závlahy nie je potrebné, je to nezmysel! Odborné firmy preferujú a odporúčajú na zimné obdobie zazimovanie závlahových systémov.


Ako ďalšiu vec pred samotným zostrojením závlahy si pred pripravíme komponenty ako sú postrekovače, holendre a elektromagnetické ventily. Do telies postrekovačov zo spodnej časti našróbujeme pripravené kolienko s vonkajším závitom, na ktorý sme natočili dostatočné množstvo teflónovej pásky. Trysky a sitká do telesa neosádzame! Tento krok sa vykonáva vždy až po preplachu zostrojeného závlahového systému. Počas realizácie závlah sa do potrubia môže a aj dostáva značné množstvo piesku, zeminy a nečistoty, ktoré treba zo systému vypláchnuť, nakoľko by nám v budúcnosti zanášali postrekovače. Pomocou elektromagnetických ventilov, teflónovej pásky a holendrov si zostrojíme rozvodňu alebo ak chcete zbernicu, ktorá bude umiestnená v plastovej šachte.

Jedná sa o šachtu, ktorá je osadená do zeme vodorovne s povrchom, a v ktorej sú umiestnené el. ventily na spúšťanie jednotlivých sekcií. Pri tomto kroku treba brať do úvahy veľkosť šachty a potrebnú manipuláciu s ventilmi, preto treba riešiť zbernicu čo najjednoduchšie.

Svojpomocná realizácia závlahy

Ako pripojiť k závlahe čerpadlo?

Ako ďalší krok si pripravíme čerpadlo, zväčša sa dodávajú k závlahám ponorné čerpadlá. Napojíme k nemu rúru, ale necvakáme ju. Čerpadlo ponoríme do studne a spustíme ho na dno. Následne ho vytiahneme cca 1,5 až 2 metre nad dno (v závislosti od hĺbky a typu studne). Zafixujeme ho a až teraz skrátime hadicu na požadovanú dĺžku. Tento krok je nesmierne dôležitý, nakoľko v spodnej časti studne je kalník.
Info

Kalník je zóna v spodnej časti studne, ktorá obsahuje jemné zrnká piesku a nečistoty, preto je potrebné osádzať čerpadlo nad túto zónu. Chránime tak naše čerpadlo a zaručíme mu dlhú životnosť.

Výkopy máme pripravené, komponenty na zavlažovanie predpripravené a čerpadlo osadené. Do výkopov osadíme rúry podľa počtu sekcií. Postrekovače osádzame jednotlivo po sekciách a to tak, že do smeru postrekovača označeného na pozemku navŕtame do rúry pre príslušnú sekciu dieru, na ktorú pripevníme navrtávací pás. Tu treba pri montáži dávať veľký pozor, aby otvor v navrtávacom páse sadol presne na vyvŕtanú dieru v rúre a treba kontrolovať, či nám neodpadlo pri manipulácii s navŕtavacím pásom tesnenie. Skrutky doťahujeme postupne krížovým doťahovaním.

Po dotiahnutí skontrolujeme, či nám sedí otvor na rúre a do vrchnej časti navŕtavacieho pásu osadíme kolienko s vonkajším závitom, na ktorý sme aplikovali teflónovú pásku. Na kolienko navlečieme rúru s menším priemerom 16mm. Necvakáme ju, aby sme nemali zbytočne veľa odpadu.

Svojpomocná realizácia závlahy

Rúru potiahneme k naznačenému postrekovaču, odrežeme, nasadíme teleso postrekovača a ukotvíme ho. Nezahŕňame ho pred tlakovou skúškou zemou! Ideálne je ho ukotviť napr. na roxor pomocou sťahovacích pásiek, alebo izolačnej pásky. Takýmto spôsobom napojíme na jednotlivé sekcie všetky postrekovače do miest, ktoré sme si z návrhu závlahy na pozemku naznačili.
Info

Každú sekciu ukončíme buď prechodom z 32mm na 16mm a osadíme posledný postrekovač alebo 32mm ukončovákom v prípade, že má hlavné potrubie priemer 32mm.

Ako osadiť šachtu závlahy?

Ako osadiť šachtu závlahy Ďalej si vyznačíme umiestnenie šachty a urobíme výkop. Ideálne je cca 1,5m x 1,5m v závislosti od veľkosti šachty. Výkop by mal byť oveľa väčší pre potrebnú manipuláciu okolo šachty. Umiestnime do nej predpripravenú zbernicu s elektroventilmi, napojíme rúry z jednotlivých sekcií závlahy a následne prívodnú rúru z čerpadla. K elektroventilom je potrebné umiestniť aj obyčajný guľový ventil s vypúšťacím otvorom na sezónny servis, lepšie povedané zimné zazimovanie závlahy. Cez tento ventil sa napojí kompresor, ktorý vytlačí všetku vodu zo systému na zimné obdobie.
Info

Pod zbernicu ventilov je ideálne dať v prvom rade sieťku proti krtom, aj keď ju inde na pozemku nemáte a na ňu textíliu. Následne po osadení šachty zasypať priestor z vnútra šachty vedrom jemného štrku.

Takto bude šachta ideálne ošetrená, ventily budú vždy čisté a suché. Plastovú šachtu bude treba zo spodnej časti vyrezať a upraviť, aby nám sadla. Dáme ju za pomoci vodováhy do roviny a prihrnieme zemou. Natiahneme do výkopu elektrický kábel, pričom jeden koniec prevlečieme do šachty a druhý potiahneme na miesto, kde má byť osadená ovládacia jednotka.

Ako napojiť elektromagnetické ventily a ovládaciu jednotku závlahy?

Napojenie elektroventilov nie je vôbec zložité, nakoľko nemajú plus ani mínus. Je jedno akú polaritu teda zvolíte. Z každého elektroventilu zvoľte jeden, ktorý bude mínus a spojte všetky dokopy. Vami zvolený mínus bude teda spoločný a plus každý iný. Spoje sa zacvaknú do špeciálnej spojky s mazivom pre ich ochranu. Na druhej strane elektrického kábla pripojte ovládaciu jednotku závlahy, pričom mínus je spoločný a každá sekcia má svoj plus kábel. Pripojte k ovládacej jednotke zdroj s napätím a dažďový senzor. Ovládaciu jednotku závlahy nastavte podľa priloženého manuálu.

Ako napojit elektromagnetické ventily a ovládaciu jednotku závlahy

Info

Zavlažovací cyklus je ideálne dať na večerné hodiny a skoro ráno.

Najideálnejšie je nasimulovať prírodné podmienky a to tak, že zavlažujeme povedzme dva krát do týždňa po dvoch, troch hodinách na sekciu. Treba ale podotknúť, že na takéto zavlažovanie je treba mať veľmi dobrú výdatnosť vodného zdroja!

Dĺžka zavlažovania je individuálna podľa potrieb trávnika, respektíve zeminy pod trávnikom. Ílová a mokrá zemina nepotrebuje taký prísun vody ako suchá piesočná zem. Teraz máme celý systém závlahy zapojený. Ovládaciu jednotku dáme do polohy manuálne spustenie jednej sekcie a postupne jednu po druhej prepláchneme, aby sme vyplavili nečistoty z potrubia, ktoré tam napadali počas realizácie.

Tlaková skúška závlahy a fotodokumentácia výkopov...

Vykonáme tlakovú skúšku na hlavnom potrubí, ktoré je pod stálym tlakom. Skontrolujeme tesnosť spojov. Namontujeme do telies postrekovačov trysky a nastavíme uhol zavlažovania. Po dokončení otestujeme každú sekciu osobitne a tesnosť všetkých spojov počas zavlažovania. Pokiaľ je všetko tesné a v poriadku, zhotovíme si fotodokumentáciu výkopov ( nesmierne dôležitý krok do budúcna, keď bude potreba na pozemku vykonávať zmeny ), následne môžeme výkopy zahrnúť zeminou. Závlahový systém je hotový a pripravený na používanie.
Info

Zavlažovaný cyklus odporúčame nechať v prevádzke cca 10 dní aby si zemina vo výkopoch sadla a mohli pokračovať ostatné práce na záhrade.

Realizácia závlahy v skratke:

1. Vypracovanie projektu závlahy
2. Nákup komponentov a potrebného materiálu
3. Naznačenie postrekovačov na pozemku
4. Predpríprava telies postrekovačov a zbernice elektroventilov
5. Výkopy a uloženie potrubia
6. Napojenie postrekovačov
7. Napojenie čerpadla
8. Umiestnenie šachty, zbernice a napojenie sekcií
9. Pripojenie ovládacej jednotky k elektroventilom
10. Naprogramovanie ovládacej jednotky
11. Preplach potrubia
12. Umiestnenie trysiek do telies
13. Tlaková skúška tesnosti
14. Zhotovenie fotodokumentácie
15. Zahrnutie výkopov

Časté otázky:

Koľko stojí návrh automatickej závlahy?

Cena projektu zavlažovania je individuálna, ale zväčša si účtujú firmy cca 30 €.

Koľko stojí realizácia závlahy?

Cenu na 1m² nie je možné v žiadnom prípade vypočítať. Výška investície sa odráža od množstva faktorov ako je členitosť pozemku, výdatnosť vodného zdroja, veľkosť pozemku atď. Priemerná cena závlahy vypočítaná z približných pozemkov s podobnou členitosťou a rozlohou (cca 300m²) z počtu 124 ponúk bola vypočítaná na sumu okolo 2200 €. Cena obsahuje cenu materiálu, dopravy a realizácie. Máte záujem o realizáciu automatickej závlahy? Využite online formulár závlahy Hunter.

Čo ak z akýchkoľvek príčin ostane vodný zdroj bez vody?

Moderné ponorné čerpadlá určené k závlahovým systémom sú ošetrené ochranou chodu na sucho. Znamená to, že pokiaľ v studni nie je voda, čerpadlo sa nezapne.

Kedy je vhodný čas na inštaláciu závlahy?

Pri správnom načasovaní prác je to úplne jedno. Zostrojená závlaha napr. v marci, sa spustí na nastavený cyklus. Znamená to, že umelo nasimulujeme dážď a zemina (za predpokladu, že sa na pozemok navážala) si cca po týždni, dvoch sadne. Doplníme chýbajúcu zeminu a počkáme ešte týždeň. Pokiaľ je po týždni požadovaný stav terénu, môžeme realizovať ostatné práce ako pokládku trávnika atď.

Aká je ideálna hĺbka výkopu?

Výkop by mal byť hlboký cca 20 až 30cm.

Viem si závlahu zostrojiť svojpomocne?

Je to samozrejme možné, avšak profesionál má bohaté skúsenosti a vie, čo ho počas realizácie čaká. Osobne odporúčam dať závlahu zrealizovať odbornej firme s dvoj ročnou zárukou. Prečo nechať realizáciu závlahy na odbornú firmu a nerealizovať závlahy svojpomocne? (Autor článku: Ing. M. Slavkovský)

Ako pracuje závlaha, keď dlhodobo prší?

K riadiacej jednotke je pripojené zrážkové čidlo, ktoré na základe impulzu do ovládacej jednotky dočasne pozastaví zavlažovací cyklus. Cyklus sa obnoví až po uplynutí zrážkového obdobia.

Ako sa zapne čerpadlo k závlahe?

Ovládacia jednotka závlahy dá signál elektromagnetickému ventilu podľa nastaveného časového cyklu. Elektroventil sa otvorí, tým pádom poklesne v konkrétnej sekcii tlak a tlakový spínač umiestnený v čerpadle, poprípade externý spínač zapne čerpadlo. Po uplynutí cyklu ovládacia jednotka závlahy elektroventil zatvorí a tým pádom tlakový spínač vypne čerpadlo.
Napísal: Jozef Sloboda - Art Project Group, spol. s r.o.
Vložené: 14.01.2014 | Prečítané: 73503

Aktuálne informácie

Mohlo by Vás zaujímať

Najnovšie projekty

Kosenie trávnikov

Pravidelné kosenie trávnikov

Na základe dopytu zo strany zákazníkov, ktorým sme realizovali záhrady sme sa rozhodli spustiť novú službu. Ponúkame Vám pravidelné kosenie trávnikov, vrátane všetkých doplnkových služieb v rámci exteriéru. Služba bude dostupná na mesiac, respektíve na celú vegetačnú sezónu. Neváhajte a vyplňte si online objednávku kosenia trávnika už teraz a nechajte kompletnú starostlivosť o Vašu trávu na nás!

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, v prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto krajoch: BA, TT, NR. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku pokládky kobercového trávnika. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o trávnik aj s pokládkou.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Články na Blogu

Služby

- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodopádov
- Pokládky trávnikov
- Strojové úpravy terénu
- Kosenie trávnikov

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady