aktualizované dňa - 01.01.2024

3D návrhy záhradných projektov

Aké výhody prináša 3D záhradný projekt a čim sa líši od toho klasického? Článok pripravila odborníčka na 3D vizualizácie záhrad Ing. Barbora Slabeciusová.

O 3D záhradných projektoch...

Výhody 3D záhradného projektu Záhradná architektúra prešla v poslednej dobe veľkými zmenami najmä vďaka vývoju počítačových technológii. Záhradní architekti dnes pri svojej práci využívajú digitálne nástroje, ktoré pomáhajú riešiť problémy pri tvorbe záhrad a zároveň umožňujú lepšie znázorniť ich myšlienky a nápady. 3D záhradný projekt je relatívne novým prostriedkom, ktorý zjednodušuje komunikáciu medzi architektom a zákazníkom.

Ako sa vytvára 3D projekt okrasnej záhrady?

Záhradný architekt vytvára 3D záhradný projekt v softvéri špecializovanom na tvorbu záhrad. Takýto softvér ponúka bohatú knižnicu rastlín, materiálov a exteriérových prvkov, vďaka ktorým je finálnym výstupom reálna vizualizácia záhrady. Softvér umožňuje architektovi myslieť v jednom momente nielen na funkčnosť navrhovaných prvkov, ale aj na ich vizuálne pôsobenie v záhrade. 3D projekt prináša možnosť neustále porovnávať pôdorysné riešenie záhrady s riešením priestorovým, čím sa minimalizujú prípadné chyby už v štádiu návrhu.

Ako sa líši klasický projekt záhrady od 3D záhradného projektu?

Základný projekt záhrady, bežne dodávaný v našich podmienkach pozostáva z pôdorysu, v ktorom sú farebne odlíšené jednotlivé druhy plôch, číselne označené druhy rastlín. Pôdorysný návrh nám však napovie len veľmi málo o celkovej podobe záhrady, farebnosti a veľkosti rastlín, výške múrikov, type oplotenia alebo materiáloch použitých na drobných exteriérových prvkoch.

Ako sa líši klasický projekt záhrady od 3D záhradného projektu?

3D záhradný projekt umožňuje vnímanie záhrady z ľudskej perspektívy. To znamená, že zákazník uvidí priestor rovnako ako by sedel na terase pred domom alebo na lavičke pri jazierku. Softvéry, ktoré využívajú architekti častokrát prinášajú možnosť zobrazenia záhrady v noci s použitím osvetlenia. Rovnako môžu zákazníci vidieť ako sa záhrada mení počas striedania ročných období. 3D záhradný projekt so sebou prináša možnosť prezentovania návrhu záhrady formu animácie. Zákazník sa tak môže vo svojej budúcej záhrade poprechádzať a pozrieť si ju z každého uhla už v priebehu jej tvorby.

Aké sú výhody 3D záhradného projektu?

3D záhradný projekt pomáha zákazníkovi predstaviť si návrh architekta. Zákazník preto získava možnosť zapojiť sa do tvorby vlastnej záhrady od prvého návrhu až po jej finálnu podobu. Požiadavky, ktoré chce zákazník do návrhu záhrady zapracovať, sa do 3D prostredia prenášajú veľmi jednoducho. Zákazník tak môže porovnávať alternatívne riešenia a ich priestorovú podobu. Porovnávať jednotlivé návrhy len na základe pôdorysného výkresu býva však veľmi zložité.

Info

3D záhradný projekt teda uľahčuje komunikáciu medzi architektom a zákazníkom, umožňuje návrh dynamicky meniť a jednoducho zapracovávať pripomienky. Vďaka 3D záhradnému projektu sa tak nemôže stať, že záhrada nebude spĺňať predstavy zákazníka.

Aké sú výhody 3D záhradného projektu?

3D záhradný projekt a komunikácia...

3D projekt sprostredkúva komunikáciu nielen medzi zákazníkom a architektom. Ak sa zákazník rozhodne dať svoju záhradu realizovať inej firme ako tej, ktorá projekt vytvorila, 3D vizualizácie napomôžu realizátorovi pochopiť autorský zámer architekta. Zákazník sa tak nemusí obávať, že by bola finálna podoba záhrady odlišná od projektu. Rovnako môže 3D záhradný projekt dobre poslúžiť ako podklad pre jednotlivých subdodávateľov.

Info

3D záhradný projekt umožňuje klientovi vybrať si akúkoľvek firmu na realizáciu záhrady.

Čo potrebujem na vypracovanie 3D záhradného projektu?

Čo potrebujem na vypracovanie 3D záhradného projektu?

Zákazníkov, ktorí sa už rozhodli pre vypracovanie 3D záhradného projektu, bude určite zaujímať, čo všetko si budú musieť na prvé stretnutie s architektom pripraviť.

Architekt nepotrebuje ku svojej práci žiadnu špeciálnu dokumentáciu pozemku alebo rodinného domu. Ako podklad pre 3D záhradný projekt, podobne ako pre klasický projekt záhrady, sa najčastejšie používa výkres osadenia rodinného domu na pozemku (situácia). Ak pri výstavbe alebo prestavbe domu došlo k zmenám, je potrebné na to vopred upozorniť. Je veľmi dobré, ak tento výkres obsahuje zakreslené spevnené plochy a iné objekty na pozemku. Pri obhliadke si architekt prípadné zmeny zameria, vyhotoví fotodokumentáciu pozemku a opýta sa na predstavy zákazníka o jeho záhrade. Po takejto návšteve má všetky informácie potrebné na začatie spracovania 3D projektu.

Realizácia záhrady podľa 3D záhradného projektu

Je možné podľa 3D záhradného projektu záhradu zrealizovať? Nebudeme potrebovať projektovú dokumentáciu?

Realizácia záhrady podľa 3D záhradného projektu

Aj tieto otázky sa pýtajú zákazníci, keď sa zaujímajú o 3D záhradný projekt. 3D záhradný projekt nielen že pomáha predstaviť si budúcu záhradu, ale zároveň umožňuje vytvoriť všetky typy výkresov potrebných na jej realizáciu. Taktiež je podkladom k výpočtu celkových nákladov a vytvorenie cenových ponúk. Z 3D záhradného projektu je možné veľmi jednoducho vypočítať množstvo potrebného materiálu, ale aj počet a druh jednotlivých rastlín.
Info

Ak architekt pracuje s presne zameraným pozemkom, odchýlky v jednotlivých výmerách nebudú vďaka softvérovému spracovaniu žiadne.

Čo je dôležité všímať si na referenciách?

Čo je dôležité všímať si na referenciách?

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že čím kvalitnejšia je vizualizácia, tým pôsobí reálnejšie. Je dôležité všímať si či sú na obrázkoch viditeľné materiály chodníkov alebo či vieme rozlíšiť jednotlivé druhy rastlín. Dôležitá je aj detailnosť vizualizácii. Nezabúdajme, že komponenty ako autá, ľudia alebo zvieratá vizualizácie zreálňujú, avšak mnohokrát odvádzajú pozornosť od návrhu záhrady.
Info

Ak sa zákazník rozhodne investovať do 3D záhradného projektu, určite netreba podceniť výber jeho spracovateľa. Nezabúdajme, že kvalitné technické spracovanie vizualizácie ešte neznamená, že je kvalitný aj samotný návrh záhrady.

Na záver...

Na záver...

V dnešnej dobe sa schopnosť poskytnúť zákazníkovi kvalitné 3D vizualizácie pokladá za výhodu oproti konkurencii. V architektúre sú už vizualizácie bežnou praxou, no v oblasti záhradnej architektúry nie je vypracovanie 3D projektu pravidlom. Záhradné firmy častokrát upúšťajú od ponúkania týchto služieb, či už kvôli absencii špecializovaného softvéru alebo časovej náročnosti.

Investícia do 3D záhradného projektu sa však zákazníkovi určite vráti, keďže záhradu, podobne ako dom plánuje a stavia raz za život. Kvalitný návrh v podobe 3D záhradného projektu je predpokladom pre vytvorenie záhrady, v ktorej sa bude cítiť dobre aj po rokoch.

Nezabúdajme aj na to, že väčšina spoločností Vám pri realizácii záhrady cenu projektu odpočíta od výslednej sumy.

Info

V prípade záujmu o návrh 3D záhradného projektu vypracovaného záhradnou architektkou Ing. Barborou Slabeciusovou s kompletnou dokumentáciou využite formulár: objednávka záhradného projektu.

Napísala: Ing. Barbora Slabeciusová
Vložené: 07.02.2015 | Prečítané: 13359

Aktuálne informácie

Mohlo by Vás zaujímať

Najnovšie projekty

Kosenie trávnikov

Pravidelné kosenie trávnikov

Na základe dopytu zo strany zákazníkov, ktorým sme realizovali záhrady sme sa rozhodli spustiť novú službu. Ponúkame Vám pravidelné kosenie trávnikov, vrátane všetkých doplnkových služieb v rámci exteriéru. Služba bude dostupná na mesiac, respektíve na celú vegetačnú sezónu. Neváhajte a vyplňte si online objednávku kosenia trávnika už teraz a nechajte kompletnú starostlivosť o Vašu trávu na nás!

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, v prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto krajoch: BA, TT, NR. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku pokládky kobercového trávnika. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o trávnik aj s pokládkou.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Články na Blogu

Služby

- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodopádov
- Pokládky trávnikov
- Strojové úpravy terénu
- Kosenie trávnikov

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady