aktualizované dňa - 01.01.2024

Ako správne položiť kobercový trávnik?

Chcete si položiť kobercový trávnik na svojej záhrade svojpomocne? V nasledujúcom pracovnom postupe sa dozviete ako na to, čo je potrebné urobiť pri pokládke trávnika a čomu sa treba vyvarovať.

Príprava pôdy pred pokládkou trávnika...

Príprava pôdy pred pokládkou trávnika Ako prvý krok je potrebné pripraviť si plochu, na ktorú chceme kobercový trávnik pokladať. Z pôdy je nevyhnutné odstrániť starý trávnik alebo burinu a všetky ostatné nežiadúce predmety ako napr. kamene, tehly atď. Pred manuálnym alebo mechanickým odstránením starého trávnika je potrebné na plochu aplikovať postrek proti burinám. Hlavným dôvodom je, že prípravok sa pri správnej aplikácii v optimálnom počasí dostane do celého koreňového systému nežiaducich burín. Osvedčené totálne neselektívne herbicídy, ktoré môžeme použiť sú napríklad Roundup alebo prípravok Fondo, ktoré sú bežne dostupné v každom záhradníctve.

Kedy aplikovať postrek proti burinám?

Postrek je ideálne aplikovať vo večerných hodinách alebo ráno za predpokladu, že nebude pršať. V prípade dažďa je potrebné postrek zopakovať. Odstránenie buriny po aplikácii postreku závisí od počasia, sile namiešaného koncentrátu a druhov nežiaducich burín. Preto je dobré odstraňovať buriny až keď opticky vidíme, že sú suché. Odstrániť ich môžeme buď manuálne alebo mechanicky.
Info

Nikdy nepokladajte nový kobercový trávnik na neupravený podklad, starý trávnik, zaburinenú plochu a to ani v prípade, že ste aplikovali na plochu postrek proti burinám. Starý trávnik ako aj burinu a všetky nežiadúce predmety, je vždy potrebné mechanicky alebo manuálne odstrániť.

Ako pripraviť zeminu pod trávnik?

Ako pripraviť zeminu pod trávnik

Pri odstraňovaní buriny alebo starého trávnika odstránime aj časť zeminy (cca 5cm – vrchná časť koreňového systému burín), preto je potrebné naviesť novú zeminu (substrát). Pred navážkou novej zeminy a piesku pôdu prekypríme do hĺbky cca 10 cm. Hrabaním odstránime nežiaduce predmety ako zvyšky koreňov, kamene, tehly a veľké hrudy, ktoré sa nedajú rozbiť. Novú zeminu je potreba preosiať pred navážkou a zmiešať s pieskom v pomere 60% zeminy a 40% piesku.
Info

Koreňový systém trávnika vyžaduje dobrú priepustnosť vody, živín a vzduchu. Preto je ideálne zeminu miešať s pieskom.

Finálna úprava terénu pred pokládkou trávnika...

Výška koreňového systému vyrezaného trávového koberca je cca 2 až 3cm. K tejto výške treba prispôsobiť aj finálnu úpravu terénu. V prípade, že pozemok je v rovine natiahneme a vyšponujeme si špagáty cca 2 až 3cm pod úroveň chodníka alebo inej plochy, ktorá určuje výšku spevnených plôch. Do tejto výšky zrovnáme finálnu vrstvu zeminy zmiešanú s pieskom.

Prečo polievať navezenú zeminu?

Prečo polievať navezenú zeminu? Ďalší krok je nesmierne dôležitý z hľadiska nerovností terénu. V tejto fáze môžeme inštalovať závlahový systém, ktorý sa dá tiež zostrojiť svojpomocne. Či už budete realizovať aj závlahu alebo nie, je potrebné aby nám navezená a prekyprená zemina sadla. V prípade realizácie zavlažovania je polievanie ešte dôležitejšie, nakoľko výkopy sa kopú do hĺbky 20 až 30cm a sadajú dlhšie. Závlahou nasimulujeme prirodzené zrážky a necháme ju spustenú cca 10 až 12 dní, aby sa ukázali prípadné nerovnosti terénu. Bez zavlažovania je potreba navezenú zeminu polievať ručne. V prípade, že sa nerovnosti terénu polievaním ukázali, doplníme chýbajúcu zeminu. Plochu povalcujeme a počkáme pri spustenom zavlažovaní alebo ručnom polievaní ešte aspoň 3-4 dni.
Info

V prípade, že tento krok s polievaním vynecháte, ukážu sa nerovnosti terénu časom. Väčšinou po prvej zime. Trávnik je potom oveľa ťažšie opraviť či už z hľadiska času alebo financií.

Pokládka kobercového trávnika...

Pokládka kobercového trávnika

Pri samotnej pokládke trávnika sú nesmierne dôležité dva faktory. Prvý je okamžité položenie po dovoze trávnika (preto je potrebné mať terén na 100% pripravený) a druhý dostatočné a následné pravidelné zavlažovanie počas zakoreňovania. V prípade potreby je teraz ten správny čas na pokládku sieťky proti krtom. Sieťka sa musí v spojoch prekrývať min. 10cm a je potrebné ju fixovať, nakoľko aj počas zakoreňovania sa môže objaviť krtko (počas zavlažovania je oveľa väčšia pravdepodobnosť). Pri pokládke sieťky je tiež dobré dávať veľký pozor, aby sme si nepoškodili finálnu úpravu terénu.

Pokládka trávnika Systém ukladania trávových kobercov je podobný ako pri murovaní a to, že s druhým pásom začíname od polovice prvého. Jednotlivé koberce k sebe dôkladne pritláčame. Zvyšok sa dorezáva. Pri práci je ideálne použiť dosku, aby sme nepoškodili trávnik alebo terén, ktorý sme si pripravili. Po pokládke trávnika je nutné dobre trávnik zavlažiť, dokonca až prevlažiť. Pri dokonalom položení (100% pritlačené všetky spoje) a maximálne rovnom teréne nie je potreba trávnik valcovať. Nakoľko ale vychádzame z predpokladu, že to robíme prvý krát, trávnik aj povalcujeme! Pritlačíme tým všetky spoje a vytlačíte vzduch spod koberca pri nerovnom teréne. Tým sa zabezpečí dokonalé pritlačenie k zemine a následne bezproblémové zakorenenie.
Info

Pri kvalitnom trávniku, ktorý je u výrobcu ošetrený nie je priamo po položení potrebné hnojenie ani použitie žiadnych iných prípravkov na zakoreňovanie.

Čo nasleduje po pokládke trávnika?

Keď máme celú plochu položenú aj výdatne zaliatu, je potrebné chrániť a nenamáhať trávnik počas zakoreňovania. Po dobu cca 12 dní (v závislosti od počasia a kvality zeminy) po trávniku nechodíme a neustále ho zavlažujeme (hlavne v letných mesiacoch, viac krát denne v menších dávkach). V prípade domácich zvierat tiež zabezpečíme, aby naň nevstupovali. Po cca 12 dňoch skúsime, či je trávnik zakorenený a to tak, že konkrétny koberec skúsime zľahka nadvihnúť. Pokiaľ to nie je možné, trávnik nám už zakorenil a môžeme ho prvý krát pokosiť. Teraz môžeme trávnik naplno využívať na všetky aktivity a je pripravený na bežnú záťaž.
Info

Výška prvého kosenia je individuálna a závisí od veľkosti trávy. Ideálne je, ak prvé kosenie urobíte na dva krát. Jedným kosením vysokej trávy totiž odstránite všetky zelené listy a ostane Vám trávnik žltý, nakoľko do spodnej časti trávy neprenikalo počas zakoreňovania svetlo.

Údržba trávnika

Údržba trávnika Položený trávnikový koberec bude v ďalších rokoch potrebovať adekvátnu starostlivosť a pravidelnú údržbu, ktorú Vám nezabezpečí iba závlaha a pravidelné kosenie. V prípade, že je trávnik položený na kvalitnom pôdnom základe (piesočná vzdušná ornica alebo substrát), tak v prvých rokoch (cca 2 až 3 roky od založenia) okrem hnojenia a odstraňovania burín bude potrebná aj vertikutácia trávnika, čo je v podstate vertikálne kosenie za účelom vyhrabania odumretých biologických zvyškov a prerezania koreňov. Údržba trávnika je systematický súhrn úkonov, za účelom zlepšenia zdravia a vitality trávnika. Sú prípady, kedy sa trávnik zakladá s obmedzeným rozpočtom a teda je založený na nekvalitnom pôdnom základe (ílovitá alebo ťažká nepriepustná pôda) alebo je nadmerne namáhaný, respektíve zhutnený nadmernou aktivitou. Tu sa odporúča trávnik prevzdušniť. Tento proces prevzdušnenia sa nazýva aerifikácia trávnika. Oba tieto úkony spolu s kosením, hnojením a zavlažovaním Vám v budúcnosti zabezpečia napohľad krásny a zdravý trávnik.
Info

Nikdy nepodceňujte kvalitu pôdy pred samotnou pokládkou trávnika, nakoľko sa Vám to vráti vo forme náročných a drahých úkonov v rámci budúcej starostlivosti o trávnik.

Ako položiť kobercový trávnik v skratke:

1. Aplikácia neselektívneho herbicídu (postrek) – RoundUp, Fondo
2. Manuálne alebo mechanické odstránenie starej trávy, buriny
3. Prekyprenie zeminy do hĺbky 10 až 15 cm
4. Vyhrabanie hrúd, nežiaducich predmetov a zvyškov koreňov
5. Navážka novej, preosiatej zeminy a piesku (v pomere 60% zeminy a 40% piesku)
6. Vyrovnanie terénu pomocou natiahnutých špagátov (pri rovnom teréne)
7. Polievanie plochy po dobu cca 10 až 12 dní (závlaha, manuálne)
8. Kontrola nerovností, valcovanie a dorovnanie terénu (2 až 3cm pod finálnu výšku)
9. Pokládka a fixovanie sieťky proti krtom (sieťku prekrývame min. 10cm)
10. Pokládka kobercového trávnika
11. Valcovanie položeného trávnika
12. Zavlažovanie

Časté otázky:

Ovplyvňuje cena kobercového trávnika jeho kvalitu?

Určite áno, lacné kobercové trávniky (od 2,50€/m²) sú zväčša zasiate na jeseň a predávané na jar alebo naopak. Pestujú sa teda iba polovicu vegetačnej sezóny. Nemajú dostatočne vyvinutý koreňový systém a sú tak náchylnejšie ako na choroby, tak aj na zakoreňovanie. Celkový dojem z trávnika je časom podpriemerný. Bežná cena kobercového trávnika ošetrovaného a pestovaného celú vegetačnú sezónu je cca 3,60€/m². V prípade záujmu o kvalitný kobercový trávnik využite online objednávku kobercového trávnika.

Kedy môžeme kobercový trávnik pokladať?

Trávnikové koberce môžeme pokladať prakticky počas celého roka, okrem mrazivých dní. Pri vysokých letných teplotách je ideálne, keď máme na pozemku nainštalovaný závlahový systém. Nároky na vodu pri zakoreňovaní sú v tomto období oveľa väčšie, ako na jar alebo na jeseň.

Je treba na kobercový trávnik špeciálna kosačka?

Nie, postačí Vám klasická benzínová alebo elektrická rotačná kosačka . Ideálne je, ak má aj pohon. Najlepšia kosačka na trávnik je vretenová ale cenovo je táto kosačka podstatne drahšia ako tá klasická.

Potrebuje kobercový trávnik podpovrchovú závlahu?

Technicky nie, pokiaľ máte dostatok volného času na polievanie, ale... Ručne nikdy nezavlažíte trávnik dostatočne rovnomerne, vždy miniete viac vody ako profesionálna závlaha a čas strávený polievaním využijete oveľa efektívnejšie. Automatická závlaha Vám šetrí finančné prostriedky, robí Vás časovo nezávislým ale hlavne zabezpečí zdravý a pekný vzhľad trávnika. V prípade záujmu o profesionánu záhvlahu Hunter využite online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter.

Rada na záver...

Prečo častokrát trávnik po obvode chodníkov vysychá?

Stáva sa, že trávnik pri chodníku vysychá aj keď máme automatickú závlahu. Prečo sa to deje? Väčšina firiem, ktoré realizujú spevnené plochy (zámkové dlažby) nemajú potrebné znalosti z oblasti okrasného záhradníctva a v podstate ani nevedia aké bude architektonické usporiadanie prvkov na záhrade. Tu je potreba majstrov usmerniť, aby pri betónovaní obrubníkov nenavyšovali betón zbytočne vysoko zo strany, kde bude neskoršie trávnik. Ideálne je, aby na zeminu zostalo minimálne 10 až 15cm priestoru. V opačnom prípade sa v horúcich dňoch betón cez obrubník tak nahreje, že trávnik vysychá. Úpravou dĺžky zavlažovacieho cyklu v tomto prípade nič nevyriešime, nakoľko by zvyšok trávnatej plochy bol na konkrétnej zavlažovacej sekcii prevlažený a mohol by začať vyhnívať.

Mohlo by Vás tiež zaujímať: Aký trávnik vybrať na záhradu?
Napísal: Jozef Sloboda - Art Project Group, spol. s r.o.
Vložené: 10.02.2015 | Prečítané: 40283

Aktuálne informácie

Mohlo by Vás zaujímať

Najnovšie projekty

Kosenie trávnikov

Pravidelné kosenie trávnikov

Na základe dopytu zo strany zákazníkov, ktorým sme realizovali záhrady sme sa rozhodli spustiť novú službu. Ponúkame Vám pravidelné kosenie trávnikov, vrátane všetkých doplnkových služieb v rámci exteriéru. Služba bude dostupná na mesiac, respektíve na celú vegetačnú sezónu. Neváhajte a vyplňte si online objednávku kosenia trávnika už teraz a nechajte kompletnú starostlivosť o Vašu trávu na nás!

Rozvoz zeminy

Rozvoz zeminy

Vážení zákazníci, ponúkame Vám možnosť požičať si naše stroje a mechanizáciu (mininakladač Hysoon a minidumper Lumag) aj s obsluhou za prijateľné hodinové ceny na rozvoz zeminy, kameňa a iných materiálov v prípade, že si okrasnú záhradu realizujete svojpomocne. Mininakladač a minidumper sú stroje vhodné na rozvoz rôznych materiálov v rámci záhrady tam, kde sa už veľké stroje nedostanú a je potrebné tieto namáhavé práce vykonávať ručne.

3D záhradné projekty

Záhradné projekty

Vážení zákazníci, v prípade realizácie kompletnej záhrady na kľúč, vrátane závlahového systému, dodávky rastlín a trávnika je projekt s kompletnou dokumentáciou pre zákazníka zadarmo.

Cenové ponuky

Cenové ponuky

Vážení zákazníci, v prípade žiadosti o cenovú ponuku na dodávku a pokládku trávnika, realizáciu záhradného jazierka, údržbu záhrady alebo inú cenovú ponuku je potrebné, aby ste v žiadosti vždy uvádzali požiadavky, veľkosť plochy v m², fotografie aktuálneho stavu plochy a miesto realizácie.

Pôsobenie

3D projekty záhrad

Vážení zákazníci, 3D záhradné projekty spracovávame aj zákazníkom mimo oblasti nášho pôsobenia. Pôsobíme v týchto krajoch: BA, TT, NR. Ostatným zákazníkom vypracovávame projekty bez osobnej návštevy. Komunikácia je riešená formou e-mailu a telefonicky.

Kobercový trávnik

Kobercový trávnik

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online objednávku pokládky kobercového trávnika. Objednávka je určená iba zákazníkom, ktorí majú záujem o trávnik aj s pokládkou.

Ekologické práce

Ekologické práce

Vážení zákazníci, ponúkame Vám služby spojené s ekologickými prácami a prípravami pozemkov pred rekonštrukciou alebo realizáciou okrasnej záhrady. Práce spočívajú v pílení a odstraňovaní nežiadúceho porastu a stromov, vypratávaní pozemkov, upratovaní stavebného a iného odpadu po dokončení stavieb. Zabezpečujeme aj kontajnery na likvidáciu odpadu. Služby sú dostupné do 50km v okolí Bratislavy.

Závlahy Hunter

Závlahy Hunter

Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás online formulár na vypracovanie projektu a cenovej ponuky na automatickú závlahu Hunter. Teraz si môžete požiadať o projekt a cenovú ponuku, poprípade zameranie pozemku priamo z Vášho domova úplne jednoducho.

Články na Blogu

Služby

- Realizácie závlah
- Realizácie jazierok
- Realizácie vodopádov
- Pokládky trávnikov
- Strojové úpravy terénu
- Kosenie trávnikov

Naši partneri

Richter Rasen Slovakia - Pestovanie a predaj kobercových trávnikov Bewas - Veľkoobchod závlah Hunter Plantago - Veľkoobchod okrasných rastlín a drevín Begra - Veľkoobchod jazierkovej techniky Takacs - Veľkoobchod agro potrieb Predaj exkluzívneho záhradného nábytku Roberti Rattan Predaj a výroba sudových sáun Ekologické práce Marián Braun Šimon Betko - luxusné záhradné vázy a kvetináče DANAÉ RK LIVE BRATISLAVA, s.r.o. Vaša realitná kancelária Dekoračné kvetináče zo živice Zimné záhrady